Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Rynek recyklingu baterii osiągnie nowe szczyty do 2022 roku

Segment chemii akumulatorów kwasowo-ołowiowych był wiodącym na rynku recyklingu baterii w 2016 r. i przewiduje się, że stanie się on najszybciej rozwijającym się segmentem do roku 2022, zgodnie z nowymi danymi opracowanymi przez Markets & Markets. Szerokie zastosowanie baterii rozruchowych, oświetleniowych i zapłonowych (SLI) oraz baterii VRLA napędzało dodatkowo wzrost rynku.
Inny raport zawierający prognozy na ten sam temat stwierdza, że wzrost w międzynarodowym sektorze recyklingu baterii może wynosić nawet 10,96% w okresie 2017-2021. Wzrost ten wynika głównie ze zwiększającej się luki podażowo-popytowej na lit oraz coraz bardziej restrykcyjnego prawodawstwa w zakresie recyklingu baterii, wskazuje publikacja zawarta w „360 Market Updates”.

Źródło:www.internationalrecycling.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012