Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Rynek złota w I kwartale 2017 r.

W I kwartale 2017 roku całkowity popyt na złoto wyniósł 1.034,5 ton wobec 1.261,8 ton rok wcześniej, co oznacza spadek o 18%. Popyt konsumencki obejmujący zakupy złota w postaci wyrobów jubilerskich oraz sztabek i monet wyniósł 770,7 ton i był o 9% wyższy niż rok wcześniej.

W przemyśle i protetyce dentystycznej znalazło zastosowanie 78,5 ton złota, czyli o blisko 3% więcej niż rok wcześniej. Z tego 62,1 ton zużył przemysł elektroniczny. Inne sektory przemysłu zapotrzebowały 12,1 ton złota a protetycy 4,3 ton.

W I kwartale br. na inwestycje w złoto w postaci fizycznej (sztabki i monety) przypadło 264,9 ton, tj. o 9% więcej niż w roku poprzedzającym. Najwięcej złota kupili Chińczycy – 105,9 ton, o 30% więcej niż rok wcześniej. W Indiach popyt inwestycyjny wzrósł w tym okresie o 14% osiągając poziom 31,2 ton. Zwiększenie popytu inwestycyjnego jak też jubilerskiego w Indiach było skutkiem ożywienia tamtejszej gospodarki. Na trzeciej pozycji uplasowały się Stany Zjednoczone, gdzie zakupiono 39,1 ton złota a na czwartej Niemcy – z 36 tonami kruszcu.

W I kwartale 2017 roku dodatni bilans inwestycji netto zrealizowanych poprzez fundusze notowane na giełdach tzw. ETF stanowił 109,1 ton złota i był o 68% niższy aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największe wpływy do ETF odnotowano w Niemczech (51 ton) oraz w Wielkiej Brytanii (38 ton). W efekcie pod zarządzaniem funduszy znajdowało się na całym świecie na koniec I kwartału br. 2.251,8 ton złota wartego ponad 90 miliardów dolarów. Największym tego rodzaju funduszem jest SPDR Gold Shares, który posiada w depozycie 832,3 ton złota.

Zakupy netto złota realizowane przez banki centralne i międzynarodowe instytucje stanowiły w I kwartale 2017 roku 76,3 ton, wobec 104,1 ton w roku poprzedzającym (spadek o 27%). Rosja zakupiła 64,9 ton złota zwiększając poziom rezerw do 1.680 ton, co stanowi 17% rezerw walutowych kraju. Natomiast Kazachstan powiększył kolejny raz rezerwy złota, tym razem o 9,6 ton.

W I kwartale 2017 roku kopalnie na całym świecie wyprodukowały 764,0 tony złota, o niecałe 4 tony mniej niż rok wcześniej. Bilans pozycji zabezpieczających był ujemny i stanowił 15 ton złota. Natomiast ze skupionego złomu odzyskano 283,0 tony kruszcu, co oznacza spadek o 21% wobec poprzedniego roku.

Średnia cena złota w I kwartale br. wyniosła 1.219,5 USD za uncję i była o 3% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Źródło: www.inwestycje.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012