Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Ceny złomu żelaznego w Niemczech znów nieznacznie ustępują

Ponieważ ruda i węgiel koksujący  stały się tańsze, handlowcy spodziewają się, że ilość kupowanego nowego złomu  i jego ceny spadną najpóźniej do trzeciego kwartału. W przeciwieństwie do zintegrowanych hut, producenci stali zbrojeniowych napotykają na trochę bardziej napiętą sytuację na rynku.

Ponieważ huty w Hiszpanii i we Włoszech utraciły swoje rynki zbytu w Algierii, obecnie patrzą one na Europę północną w poszukiwaniu klientów, a tym samym wywierają presję na lokalne instalacje z piecami łukowymi  (EAF).


Źródło: www.euwid-recycling.com
Copyright: IGMNiR 2009 - 2012