Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Konwencja BIR 2017: promyk słońca lub dwa dla stali nierdzewnych

Światowy popyt na produkty ze stali nierdzewnej stopniowo rośnie; ale niestety, dla dealerów złomu nie przełożyło się to na rosnący popyt na złom stali nierdzewnych. W 2017 r., na Międzynarodowej Konwencji Recyklingu zorganizowanej przez BIR, która odbyła się pod koniec maja w Hongkongu, delegaci otrzymali aktualne informacje na temat  tego „przygasłego” rynku.

Członek Komitetu Stali nierdzewnych i stopów specjalnych BIR -  Jonathan Bower z firmy ELG Haniel Metals Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, powiedział, że rok 2017 rozpoczął się "pozytywnymi zmianami" w pierwszym kwartale. Obejmowały one silniejszą wycenę niklu na LME (London Metal Exchange), co doprowadziło do dobrej podaży i popytu na złom stali nierdzewnych.

Drugi kwartał, jednakże, doświadczył restrykcji  w Indonezji, a następnie ich likwidacji na Filipinach, powodując, to, co Bower nazwał "znaczną korektą cen niklu". Niestety, dla podmiotów zajmujących się złomem, więcej niskiej jakości  ferroniklu (NPI) dostępnego dla chińskich hut stali nierdzewnych  zazwyczaj prowadzi do mniejszego zapotrzebowania na złom  stali  nierdzewnych od tych samych hut.

Markus Moll reprezentujący austriacki Steel&Metals Market Research (SMR) powiedział, że w sytuacji  gdy obfite zaopatrzenie w ferronikiel  stłumiło ceny niklu i zapotrzebowanie na złom ze stali nierdzewnych w latach 2011-2015, "to rok 2016 był rokiem zwrotnym", dodając, że w 2016 r. dostawcy surowców dla stali nierdzewnych (w tym spedytorzy złomu) odnotowali po raz pierwszy od 2010 r. polepszenie swoich marż.

SMR przewiduje, że globalna produkcja stali nierdzewnych wzrośnie o około 3 miliony ton w 2017 r. (lub 4,8%), a następnie prognozuje wzrost o 3,6% w 2018 r. Stwierdził, że możliwości produkcyjne indonezyjskich hut stali nierdzewnych są dostępne cały czas, co pomoże krajowi zużyć część jego własnych NPI do końca tej dekady.

Moll powiedział, że istnieją warunki, które powinny prowadzić do wzrostu wskaźników zużycia złomu stali nierdzewnych  w stalowniach zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Indiach, poczynając od drugiej połowy 2016 r., chociaż producenci z Chin będą prawdopodobnie nadal polegać na obfitości NPI.

Niezależny dziennikarz Adam Minter, z Kuala Lumpur w Malezji, powiedział, że większe generowanie złomu w Chinach i innych częściach Azji prawdopodobnie doprowadzi do schematów "multi-spolaryzowanego handlu złomem” , a w mniejszym stopniu do przepływu jednokierunkowego z Europy i Ameryki Północnej do Azji.

W swojej prezentacji Moll wskazał, że handel złomem stali nierdzewnych może stanowić wiodący wskaźnik, gdyż "tylko 8% rynku" złomu stali nierdzewnych obejmuje wymianę handlową z jednego kontynentu na inny. "Stal nierdzewna staje się coraz bardziej biznesem regionalnym" - powiedział.
Światowa Konwencja Recyklingu BIR 2017 odbyła się w Hong Kong Convention Center w dniach 22-24 maja br.

Źródło: www.recyclingtoday.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012