Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Znaczny wzrost recyklingu aluminium w ciągu najbliższych pięciu lat

Raport zatytułowany "Globalny rynek recyklingu złomu aluminium 2017-2021", opiera się na pogłębionej analizie rynku z udziałem światowych ekspertów z branży.
Obejmuje on sytuację na rynku, aktualne wyzwania - takie jak spadek wskaźnika recyklingu zużytych puszek po napojach - i tempo wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach. Laserowa analiza spektroskopowa i recykling odpadów w stanie stałym opisano szczegółowo w rozdziale o "tendencjach rynkowych".
Inne tematy technologiczne to stopy skonstruowane z myślą o recyklingu i zaawansowanych piecach stosowanych do recyklingu aluminium.
Raport dotyka kluczowych operatorów na rynku, takich jak Chiny Metal Recycling, Glencore, Hindalco Industries, Kuusakoski i Sims Metal Management, a także Guidetti, REDOMA Recycling i TOMRA Sorting Solutions.

Źródło: www.internationarecycling.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012