Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Zmiany w segregacji odpadów

Ministerstwo Środowiska tłumaczy to małym odsetkiem recyklingu śmieci, który obecnie wynosi 26%.

Do 2020 roku Polska musi uzyskać 50% poziom recyklingu. Pomimo wprowadzenia tzw. ustawy śmieciowej, między rokiem 2014 a 2015, poziom recyklingu czterech podstawowych surowców, czyli papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wzrósł zaledwie o 0,7 %. Ministerstwo zatem chce ustawę znowelizować, tak, by mieszkańcy płacili mniej za śmieci, jeśli dobrze je posegregują. Gminy zyskają wtedy dobry surowiec, który później mogą sprzedać, zatem na zmianach nie stracą. Odpady będą selektywnie zbierane już u źródła, czyli w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych czy instytucjach, zatem przy każdym budynku staną 4 pojemniki - zielony na szkło, niebieski na papier, w tym tekturę, brązowy na odpady biodegradowalne i żółty na metale i tworzywa sztuczne. Samorządy będą miały 5 lat na wprowadzenie zmian.

 

Źródło: www.radiofama.com.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012