Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Scholz dostanie 80 mln €

Wzrost kapitału gotówkowego byłby wykorzystany do spłaty uprzywilejowanego kredytu pomostowego o łącznej wartości 59 milionów euro, wymagalnego z końcem czerwca 2017 r.  Pozostałe 21 mln euro zostanie wykorzystane do zaspokojenia wymogów kapitałowych dla firmy Scholz Recycling GmbH.

Dyrektor Generalny Scholz, Henry Qin, powiedział, że: "w przyszłości Grupa będzie w stanie w pełni wykorzystać swoje możliwości operacyjne i zmaksymalizować finansowanie handlu w celu odzyskania wolumenu i rozwoju firmy". Wzrost kapitału dokonał się za pośrednictwem Chiho Renewables International Holding Ltd., podmiotu bezpośrednio  i w pełni zależnego od CEG. Po roku udanej restrukturyzacji operacyjnej i finansowej, "Scholz wraca na drogę", powiedział Qin.


Źródło:www.euwid-recycling.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012