Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Hydro przejmuje na własność Sapa za 3,26 mld dolarów

Norweski producent aluminium i energii Hydro doszedł do porozumienia z również norweskim konglomeratem Orkla ASA, w sprawie nabycia 50-procentowego udziału Orkla w firmie Sapa Group. Hydro twierdzi, że zapłaci 3,26 miliarda dolarów za nabycie pełnej własności Sapa, która jest określana jako "światowy lider w dziedzinie rozwiązań w produkcji wyrobów wyciskanych.”

Na swojej stronie internetowej, Sapa podaje, że zatrudnia 22.800 pracowników na całym świecie w ponad 40 krajach. Około 6200 tych pracowników jest zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych w około 20 instalacjach produkujących wyroby wyciskane i ośmiu zakładach odlewania, które topią znaczne ilości złomu aluminiowego.

"Firma Hydro potwierdza swoją pozycję jako światowego integratora branży aluminiowej, a ta transakcja wzmacnia nasz strategiczny kierunek „Lepiej, więcej i bardziej ekologicznie "z solidną bazą aktywów, unikatowymi kompetencjami i możliwościami od wydobycia po produkty dla użytkowników końcowych", mówi Svein Richard Brandtzæg, prezes i dyrektor generalny Hydro. "Sapa umożliwi nam przyjęcie globalnego przywództwa, stworzenie platformy na rzecz wzrostu oraz zapewni odpowiedzialne działania i trwałe rozwiązania dla przyszłej gospodarki niskoemisyjnej".

Hydro twierdzi, że wykup uczyni ich "jedyną globalną firmą w branży aluminiowej, która jest w pełni zintegrowana w ramach łańcucha wartości i rynków". Po tym, jak Hydro i Orkla połączyły swoje aktywa w sektorze aluminiowych wyrobów wyciskanych aby w 2013 roku utworzyć  Sapa Group, obie firmy "konsekwentnie wspierały imponujący postęp osiągnięty przez joint venture w Sapie, usprawniając i poprawiając globalne działania ", stwierdza Hydro.

Po transakcji Hydro będzie zatrudniało  więcej niż 35 000 pracowników i będzie działać w około 40 krajach. Firma zajmująca się produkcją wyrobów walcowanych w Hydro ma ugruntowaną obecność na rynku w Europie, podczas gdy Sapa ma znaczny udział w rynku zarówno w Ameryce Północnej, jak i Europie i posiada globalną pozycję w branży rur precyzyjnych.

"Sapa z powodzeniem zrestrukturyzowała swoją działalność i podniosła zyskowność i jest obecnie dobrze przygotowana do kontynuowania podróży w ramach Hydro, dążąc do jeszcze większego wzrostu wartości poprzez skierowanie do segmentów rynku high-tech, o wysokiej wartości dodanej", mówi Brandtzæg.

Według Hydro, zakończenie transakcji podlega zatwierdzeniu przez właściwe organy regulacyjne i oczekuje się jej w drugiej połowie 2017 r.

Hydro twierdzi, że dla zespołu zarządzającego Sapa istnieją porozumienia w sprawie jego zatrzymania, a Orkla i Hydro zgodziły się podzielić kosztami w tym zakresie.

Źródło: www.recyclingtoday.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012