Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
Wojna cenowa między producentami stopów aluminium?


producentów czy problemów z podażą złomów aluminium i, że reakcja inwestorów była przesadzona.

Z drugiej strony analitycy wskazali, że być może mamy do czynienia z wojną cenową, która może doprowadzić do bankructwa jednego z producentów.  Dostawcy złomów aluminium pamiętają rok 2013, kiedy to zbankrutowała niemiecka firma Oetinger, która posiadała wtedy moce produkcyjne na poziomie 80 tys.ton. Niektórzy polscy eksporterzy złomów aluminiowych mieli problemy z odzyskaniem  należności za swoje dostawy do tej firmy.   

Władze Alumetalu wskazują, że przyczyną słabszych wyników są spadające marże, rozumiane jako różnica między ceną zakupu złomów a ceną sprzedaży stopów wyprodukowanych z tych złomów. Problemem jednakże jest to, że o ile w I kwartale spadek marży dotyczył tylko najbardziej typowych stopów, o tyle w II kwartale rozciągnął się już na wszystkie stopy produkowane przez firmę. Część producentów obniżyła ceny stopów do nieracjonalnych – zdaniem Alumetalu – poziomów, co być może jest następstwem niepewności co do tempa i kierunków rynku motoryzacyjnego w Europie, a w szczególności w Niemczech. Niewykluczone, że obecne zawirowanie na tym rynku ma związek z przezbrajaniem linii z produkcji diesli na produkcję silników benzynowych.  Podobnego zdania są również analitycy. Obecne moce produkcyjne Alumetalu wynoszą 233 tys. ton, ale analitycy wieszczą, że  III kwartał również będzie słaby dla firmy.

Źródło: Parkiet  

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012