Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Eksportowy popyt podnosi ceny złomu stalowego w Niemczech

Obserwatorzy rynku stwierdzili, że producenci stali w Turcji posiadali pełne książki zamówień, w wyniku czego popyt na złom był także wysoki. W związku z tym znaczne przepływy złomu żelaza zostały usunięte z rynku wewnętrznego przez eksport dalekomorski.

Uczestnicy rynku odnotowali wysoki popyt zarówno z tureckiego rynku krajowego, jak i z krajów Bliskiego Wschodu, przy wysokim wskaźniku wykorzystania mocy produkcyjnych w hutnictwie w kraju. Również włoscy producenci skorzystali z zamówień z Algierii, po wydaniu długo oczekiwanych pozwoleń na przywóz stali zbrojeniowych. Jednocześnie nastąpił mniejszy nacisk ze strony chińskich dostawców wyrobów stalowych. Jeden z handlujących stalą powiedział, że było dobrze dla rynku, iż nie ma żadnej nowej stali pochodzącej z Chin. Jednakże groźne cła importowe z USA wisiały nad rynkiem jak miecz Damoklesa.

Popyt na złom na krajowym rynku niemieckim jest ogólnie dobry dzięki silnemu rynkowi stali. Zintegrowane huty stali nadal przyczyniały się do ogólnego zapotrzebowania na złom. Pomimo spadku cen rudy i węgla koksującego, utrzymywały one udział w rynku złomu stalowego i nadal kupowały znaczne ilości nowego złomu na rynku.

Nawet w przypadku, gdy zamknięcia w hutach lub w fabrykach, w których złom jest generowany powodują wahania na rynku regionalnym, podaż i popyt pozostają zrównoważone, choć na nieco niższym poziomie. Oczekuje się, że rynek pozostanie stabilny również w sierpniu.

Źródło: www.euwid-recycling.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012