Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Chiny zawiadamiają WTO o zakazie przywozu 24 rodzajów odpadów

w tym niektórych rodzajów odpadów z plastiku, papieru mieszanego, żużli i kożuchów żużlowych, wełny odpadowej, popiołu, bawełny i przędzy. 18 lipca Chiny zawiadomiły Światową Organizację Handlu (WTO), że do końca 2017 r. przestaną akceptować przywóz pewnych odpadów, w ramach kampanii National Sword. W tym kontekście BIR może tylko wyrazić ubolewanie z powodu krótkiej ramy czasowej, w której zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi i komentarze. Nie mniej jednak nie przeszkodzi to w przedłożeniu stanowiska do WTO.

Dyrektor Generalny BIR Arnaud Brunet stwierdza: Chociaż BIR i jego członkowie popierają i promują wysokie standardy jakości w zakresie wywozu złom, ten zakaz, jeśli zostanie wdrożony, będzie miał poważny wpływ na światowy przemysł recyklingowy, który w ciągu ostatnich 25 lat wspierał rozwój gospodarczy i wzrost w Chinach i zaspokajał potrzeby produkcyjne w zakresie surowców wtórnych. Międzynarodowe transakcje handlu złomami do Chin stanowią wartość dziesiątek miliardów dolarów amerykańskich, które są potrzebne krajowemu chińskiemu przemysłowi do produkcji.

W zeszłym roku Chiny zaimportowały 7,3 miliona ton odpadów plastiku, wartego miliardy dolarów, głównie pochodzących z Europy, Japonii i USA. Takie same są też główne źródła odpadów papierowych, które każdego roku trafiają do Chin. Jeśli chodzi o papier makulaturowy, Chiny importowały 27 milionów ton ze wszystkich regionów świata i od wielu członków BIR, z czego 25 do 30% to papier mieszany. Zakaz może spowodować, że duża ilość tych mieszanych odpadów papierowych zostanie wyrzucona ze strumienia gospodarki cyrkulacyjnej.

BIR zamierza zademonstrować, angażując się z zainteresowanymi stronami, a przede wszystkim z rządem chińskim, niszczycielski wpływ tego zakazu na globalny przemysł.Copyright: IGMNiR 2009 - 2012