Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Rynek miedzi zamyka silny sierpień

Niemiecki konsument złomu i producent miedzi, Aurubis, konkluduje, że sierpień 2017 roku stanowił silny miesiąc cenowy dla miedzi, z rynkowymi podstawami, słabym dolarem amerykańskim i spekulacjami, i, że wszystko to odgrywało ważną rolę w cenowych  wzrostach czerwonego metalu.

W ostatnim wydaniu "Copper Mail" Aurubis stwierdza, że w sierpniu 2017 r. miedź osiągnęła "wieloletni szczyt" i dodaje: "Ponieważ w ciągu ostatnich czterech tygodni nic sensacyjnego nie zaszło na rynku miedzi, nowo powstałe zainteresowanie inwestorów może być przypisane oczekiwaniom".

Jeśli chodzi o podstawy rynkowe, producent miedzi twierdzi, że spekulanci spodziewają się "dobrego popytu [w obliczu] nieadekwatnej produkcji". Aurubis wskazuje również na rolę słabego dolara amerykańskiego, „czyniącego inwestycje w surowce nominowane w dolarach bardziej atrakcyjnymi."

Wraz ze wzrostem cen miedzi w sierpniu, wzrosła też ilość działań związanych z regulacjami związanymi z recyklingiem w Chinach. Aurubis komentuje, że rząd Chin wskazuje, że "mają być trzy listy regulacyjne -"zabronione", "ograniczone" i "dopuszczalne "- dla [klas, gatunków złomu], które są dotknięte ewentualnymi zakazami importowymi lub ograniczeniami. Listy te będą stosowane do tych gatunków , „dla których wymagane jest dodatkowe przetwarzanie lub demontaż przed obróbką w piecu do wytapiania lub, dla których zawartość miedzi jest stosunkowo niska".

"W sektorze miedziowym, materiały z kodem taryf celnych (HS Code) w grupie 7, na przykład kable, złom drutów i silników, najprawdopodobniej będą na liście "ograniczone”. Gatunki miedzi takie jak nr 1 i Nr 2, które są wymienione w kategorii HS nr 6, nie powinny być objęte nowymi przepisami.

Wg Aurubis, w pierwszym półroczu 2017 Chiny zaimportowały około 1,85 mln ton złomu miedzi, ubis, a cytując Metal Bulletin stwierdza, że większość tego materiału (wagowo) należała do kategorii 7. "Możliwe konsekwencje [nowych] ograniczeń importowych mogą obejmować wstępne przetwarzanie w krajach takich jak Tajlandia, Malezja czy Wietnam", mówi raport Aurubis. Firma dodaje, że "wiele kwestii jest nadal niepewnych i wymaga wyjaśnienia".

Biorąc pod uwagę stronę podażową w sierpniu, Aurubis stwierdza, że europejski rynek złomu miedzi zapewniał stały przepływ materiałów, „na co znaczący wpływ miała wysoka cena miedzi.”

Patrząc na sytuację cenową, autorzy raportu "Copper Mail" napisali: "Wzrost cen miedzi na LME (London Metal Exchange) w sierpniu był zaskakujący. W okresie, który normalnie charakteryzuje się niską aktywnością rynkową na rynkach metali, miedź osiągnęła znaczne zyski i dotarła do poziomu osiągniętego we wrześniu 2014 r. 29 sierpnia oficjalna cena LME wyniosła 6,797 USD za tonę metryczną (3,08 USD za funt), około 500 USD za tonę metryczną (23 centów za funt) powyżej pierwszej ceny sierpniowej ".

Źródło: www.recyclingtoday.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012