Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Niemcy wyeksportowały w I połowie 2017 roku 4,27 mln ton złomu stalowego

W pierwszej połowie roku transporty do Turcji wzrosły gwałtownie. Przy 330 000 ton popyt na niemiecki złom z tureckich hut był ponad dwukrotnie wyższy niż przed rokiem. Eksport do innych krajów UE był stały w stosunku do całości. Podczas gdy w krajach Beneluksu i we Włoszech zamawiano mniej złomu stalowego z Niemiec, znacznie większe ilości zostały wysłane do Francji, Skandynawii, Polski i Portugalii.
Niemiecki import złomu stalowego wzrósł o prawie 9 procent w pierwszej połowie 2017 r. do 2,42 mln ton. Jego wartość wyniosła 690 milionów euro, co oznacza wzrost o 40 procent w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.


Źródło:www.euwid-recycling.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012