Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
ISRI Commodities Roundtable Forum: miedź odłączona od fundamentów

Randy Goodman, wiceprezes wykonawczy w firmie Greenland (America) Inc. w Atlancie, moderował dyskusję na temat rynku złomu miedzi i jego widocznym odłączeniu się od rynku futures miedzi. Panelistami, którzy podzielili się swoimi poglądami podczas sesji, byli Dave Schilberg - przetwórca złomu i broker Prime Materials Recovery, East Hartford, Connecticut; Bernhard Franz Uldrian reprezentujący konsumenta złomu miedziowego firmę Montanwerke Brixlegg w Austrii; i Joe Pickard, główny ekonomista ISRI w Waszyngtonie.

Pickard zaoferował krótką prezentację przed rozpoczęciem części poświęconej na pytania i odpowiedzi. Mówił, że miedź była najlepiej zachowującym się metalem pod względem notowań cen rocznych wśród metali kolorowych na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a jego cena wzrosła o 25 procent, osiągając na początku września prawie 7.000 dolarów za tonę metryczną. Zauważył, że cena była "nie bardzo odzwierciedlona w fundamentach", a zamiast tego zilustrowała wpływ automatycznego obrotu na rynku terminowym. Pickard dodał, że 55 procent transakcji w metalach odbywa się za pomocą skomputeryzowanych algorytmów.

Goodman zwrócił się do obecnych z zapytaniem, czy obchodzi ich to gdzie cena miedzi na LME lub COMEX aktualnie się znajduje, czy też chcą tylko zaproponować i sprzedać swój materiał, i niewiele osób z obecnych wskazało, że są zainteresowani kształtowaniem ceny. Goodman powiedział, że brak zainteresowania wynika z faktu, że nie jest kwestia rynku "futures, ale kwestia ważnych rynków terminowych".

Powiedział, że jest rozbieżność między tym, co kupcy złomu i konsumenci widzieli w przypadku aktywności na rynku złomu fizycznego i rynku futures. "Ludzie mają pytania" - powiedział. "Nie otrzymają odpowiedzi tutaj", dodał Goodman zauważając, że zbyt wiele niepewności wciąż otacza politykę Chin dotyczącą przywozu pewnych rodzajów złomu metali kolorowych, które należałoby uznać za materiały kategorii 7.

Pickard zauważył, że w 2016 r. Chiny kontynentalne odpowiadały za 70% amerykańskiego eksportu złomu miedzi i stopów miedzi.

Jeśli chodzi o ceny miedzi rafinowanej, Uldrian powiedział, że wycenę prowadzili spekulanci.

Schilberg zgodził się, mówiąc: "Fundusze hedgingowe napędzają ceny miedzi rafinowanej". Zauważył, że do 2021 roku przewiduje się znaczny niedobór miedzi, chociaż powiedział, że uważa, że liczba ta była trochę agresywna. "Za 3 dolary za funt, producenci mogą uruchomić dodatkową dostawę".

Pickard powiedział, że kiedyś myślał, że rynek w perspektywie długoterminowej powróci do podstaw. Dodał jednak: "Widzę mniej dowodów na to, że fundamenty rzeczywiście napędzają ceny."

Jeśli chodzi o potencjalny chiński zakaz dotyczący złomów miedzionośnych, Uldrian powiedział, że uważa, że materiał zostanie skierowany do innych krajów w celu przetworzenia go przed wejściem do Chin. Powiedział też, że Ameryka Północna musi patrzeć na rynek Unii Europejskiej, aby znaleźć miejsce dla tego materiału. "Nowe rynki nie będą jak nowe Chiny, ale jak stara Europa", powiedział Uldrian.

Dodał jednak, że książki zamówień dla rafinerii w Europie są "zalane surowcem". Powiedział, że jego firma szukała przez trzy miesiące, aby zarezerwować zamówienia na nowe złomy.

Goodman zauważył, że amerykańskie rafinerie również są zapełnione aż do listopada.

Schilberg powiedział, że jeśli chiński zakaz okaże się trwały, stworzy to okazję dla krajowych przetwórców do inwestowania w nowe możliwości przetwarzania. Dodał jednak, że dziś nie ma miejsc dla zwiększenia podaży.

Wraz z wystąpieniem huraganu Harvey, który niedawno dotknął Houston i okolice oraz huraganu Irma zmierzającego do Florydy, pojawił się temat złomu związanego z tymi klęskami żywiołowymi. Goodman przewidział, że będą one  miały niewielki wpływ na całkowite zaopatrzenie w złom miedzi, chociaż ich wpływ będzie większy na obszarach dotkniętych katastrofą.

Schilberg natomiast powiedział, że wierzy, że huragany doprowadzą do krótkoterminowego wzrostu zaopatrzenia w złom miedzi, chociaż był już mniej pewny, jeżeli chodzi o to, czy wpływ na zapotrzebowanie na miedź będzie duże.


Źródło:www.recyclingtoday.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012