Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Polish-Norwegian B2B Workshop and BUSINESS MIXER
Jest to spotkanie branżowe, mające na celu skojarzyć zaproszonych Uczestników, we wtorek, 17 października w godz. 16.00 – 18.00. Formularz znajduje się poniżej. Organizatorzy proszą o jak najszybsze potwierdzenia spotkania. Lista Gości wraz z ofertami firm zostanie przesłana do potwierdzonych Uczestników przed spotkaniem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGISTRATION FORM

 

Proszę o odesłanie e-mailem lub faksem do:

Please e-mail or fax back to:

Paulina Molska, World Trade Center Poznan:

 

e-mail: paulina.molska@wtcpoznan.pl                         fax:+48 61 866 61 34

 

TAK, zgłaszam chęć uczestnictwa w ”BUSINESS MIXER

wtorek, 17 października, godz.16.00 -18.00 w WTC Poznań

 

YES, I would like to attend to ”BUSINESS MIXER

Tuesday, Oct 17th 2017, at 4.00 pm – 6.00 pm at the WTC Poznań

Imię i nazwisko / Name:

 

 

Stanowisko / Function:

 

 

Firma / Company:

 

 

Adres / Address:

 

 

Kod pocztowy / Postal code:

Miasto / City:

 

 

Telefon / Phone:

 

 

Faks / Fax:

 

 

e-mail:

 

 

www:

 

 

Krótka informacja o działalności firmy:

 

 

Short description of company’s activity:

 

 

 

 

 

 

Rodzaj zainteresowania /Nazwa firmy

 

With what kind of company/organisation do you want to get in contact with?

 

 

 

 

Zasady uczestnictwa / Entrance rules

 

     bezpłatny wstęp dla wystawców i zwiedzajcych / free entrance for Polish and foreign exhibitors and visitors

     Stolik prezentacyjny oraz roll up we foyer, opcja dla Wystawców – 690 PLN netto / Presentation Table and roll up in foyer, 690 PLN net for Exhibitors

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe umieszczone na formularzu będą wykorzystywane wyłącznie do celów organizacyjnych niniejszego spotkania oraz w celu promocji wydarzeń o podobnym wymiarze. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012