Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
Dokument pierwszeństwa z wystawy
według ich daty wystawienia.

Dokument pierwszeństwa z wystawy oraz wszelkie informacje i porady można uzyskać u współpracujących z MTP rzeczników patentowych w „Punkcie Konsultacyjno – Usługowym” działającym z upoważnienia Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, mieszczącym się w  pawilonie 7, przy wejściu do pawilonu od strony północnej/parkingu.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012