Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
ICSG: rynek miedzi rafinowanej powtórzy deficyt z 2016 roku

- podsumowuje Międzynarodowa Grupa Studyjna ds. Miedzi (ICSG) w swojej najnowszej prognozie. Uważa się jednak, że wzrost produkcji pierwotnej miedzi rafinowanej będzie prawdopodobnie ograniczony do zaledwie 0,5%, co daje globalny wzrost produkcji o około 1%.

ICSG obniżyła swoje oczekiwania dotyczące światowego, jawnego zużycia w tym roku do 1% z 2% w kwietniu. "Zrewidowaliśmy w dół prognozę wzrostu na 2017 r. w oparciu o słabsze niż oczekiwano zużycie głównie w UE i Brazylii oraz niższe niż oczekiwano zużycie w Chinach". Jeśli prognozy zostaną zrealizowane, oznaczałoby to deficyt na rynku miedzi rafinowanej w całym roku w wysokości około 150 000 ton - zasadniczo podobny do odnotowanego w 2016 r.

Prognozy ICSG dotyczące zmniejszonego niedoboru na rynku wynoszącego 105 000 ton w 2018 r. opierają się na 2,5% wzroście produkcji i 2% wzroście zużycia. "Rozwój infrastruktury w głównych krajach, takich jak Chiny i Indie, będzie nadal utrzymywał wzrost popytu na miedź" - mówi organizacja. "Oczekuje się poprawy światowej gospodarki na lata 2017 i 2018, który, choć skromny, powinien wspierać wzrost popytu na miedź".


Źródło: www.recyclinginternational.comCopyright: IGMNiR 2009 - 2012