Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Opodatkowanie sprzedaży złomu akumulatorów

Czy w tej sytuacji, sprzedający ma obowiązek złożenia informacji VAT-27?

TAK. W przypadku sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (w tym m.in. do wymienionych w pytaniu odpadów akumulatorów - „Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne", sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 38.12.27, wymienionych pod poz. 36 załącznika nr 11 do ustawy o VAT), obowiązuje tzw. zasada odwrotnego obciążenia. Polega ona na tym, że obowiązek rozliczenia VAT od danej transakcji przenoszony jest na ich nabywcę. Sprzedawca natomiast wystawia fakturę bez VAT, na której powinien zamieścić wyrazy „odwrotne obciążenie". Taki sposób rozliczenia VAT ma zastosowanie w przypadku, gdy dokonującym dostawy i nabywcą jest podatnik VAT czynny, dostawa nie jest zwolniona z VAT jako dostawa towaru używanego. Stanowi tak art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

 

Omawianą transakcję wykazuje się w deklaracji VAT składanej za okres, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy. Obok obowiązku wykazania transakcji w deklaracji dla potrzeb VAT podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym zbiorczą informację o dokonanych dostawach towarów Oraz świadczonych usługach. Informację tę składają bowiem m.in. sprzedawcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Przewiduje tak art. 101 a ustawy o VAT.

Obowiązek ten realizowany jest poprzez wypełnienie druku VAT-27. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.


Źródło: Gazeta Podatkowa

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012