Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Australia prognozuje spadek cen żelaza

ze względu na rosnącą globalną podaż i umiarkowany popyt ze strony największego importera, czyli Chin, a to w związku z kurczącym się chińskim sektorem stalowym. 

Trzy największe firmy wydobywcze na świecie w znacznej mierze opierają się na sprzedaży rudy żelaza, pomimo prowadzonych starań na rzecz większej dywersyfikacji na inne surowce przemysłowe, takie jak miedź, aluminium i węgiel. Brazylijska firma Vale planuje zwiększyć wydobycie rudy żelaza o 7 procent w 2018 r. do 390 milionów ton. W Australii, Rio Tinto i BHP, wraz z Fortescue Metals Group planują utworzenie około 170 milionów ton nowych mocy produkcyjnych w ciągu najbliższych kilku lat.

Prognozowany spadek cen – z średnio 64,30 USD za tonę w 2017 r. – będzie kontynuowany w 2019 r., kiedy to surowiec stalowy będzie kosztował jedynie 49 USD za tonę zgodnie z danymi Departamentu Przemysłu, Innowacji i Nauki. “Oczekuje się, że na początku 2018 r. nastąpi gwałtowny wzrost cen rudy żelaza, ponieważ rynek reaguje na niepewność dotyczącą wpływu ograniczeń produkcji zimowej na popyt na rudy żelaza” ostrzegł departament w swoim najnowszym dokumencie dotyczącym perspektyw towarowych.

Ruda żelaza obecnie jest sprzedawana za około 75 USD za tonę. Niższe ceny będą odzwierciedlać rosnącą podaż ze strony tanich producentów i ograniczać popyt ze strony Chin, ponieważ chiński przemysł stalowy stopniowo się kurczy. Chiny są w trakcie zamykania starzejących się, wysokowydajnych hut stali i pieców indukcyjnych, aby ograniczyć nadmierną zdolność produkcyjną w tym sektorze. Prezydent Chin Xi Jinping powiedział w październiku, że walka z zanieczyszczeniami jest jednym z kluczowych zadań tego kraju do roku 2020.

Przewiduje się, że eksport skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Australii wzrośnie do 76,5 mln ton do końca czerwca 2019 r. w porównaniu do  63 mln ton prognozowanych na rok finansowy 2017/18 i do 52 mln ton w roku ubiegłym. W okresie od 2016/17 do 2018/19 LNG powinien dodać 14 miliardów dolarów australijskich (11 miliardów USD) do zysków eksportowych, a według szacunków od rudy żelaza trzeba będzie odjąć 10 miliardów dolarów. Ta zmiana dotyczy budowy nowych projektów gazowych o wartości 180 miliardów dolarów. Wzrost zysków LNG zostanie wzmocniony, gdy trzy z nich będące w toku zostaną wreszcie zakończone. Są to projekty Chevron’s Wheatstone, Ichthys Inpex i Prelude Royal Dutch Shell. Ceny węgla koksującego, kolejnego kluczowego surowca do produkcji stali, według departamentu ulegną obniżeniu w ciągu następnych osiemnastu miesięcy w porównaniu do ceny referencyjnej z ostatniego kwartału na poziomie 192 USD za tonę, ponieważ wzrost podaży przewyższa popyt. Oczekuje się również, że ceny węgla energetycznego będą spadać przez 2018 r. i na początku 2019 r., a prognoza ceny spotowej Newcastle spadnie o 12 procent do średniej 77 USD za tonę w 2018 r. oraz o kolejne 6 procent do 70 USD w 2019 r.

 

źródło: cnbc.com

 

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012