Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
XIV edycja Międzynarodowych Targów Aluminium & Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET

procesów metalurgicznych.

Nie zabraknie także firm prezentujących odlewy ciśnieniowe ze stopów aluminium i cynku. Organizatorzy spodziewają się, że największą grupę wystawców będą stanowiły firmy związane z przetwórstwem aluminium.

Wiodącymi instytucjami wspierającymi organizatorów w temacie ALUMINIUM i RECYKLINGU są: Instytut Metali Nieżelaznych i Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Seminarium przygotowane w ubiegłym roku przez te instytucje zgromadziło ponad 50 uczestników z całej Polski. Ocena tego wydarzenia zarówno przez organizatorów jak i uczestników była bardzo wysoka, a przedstawione w czasie jego trwania zagadnienia były bardzo nowatorskie i merytoryczne. W tym roku planowana jest kolejna druga edycja tego Seminarium: pt. Recykling Metali Nieżelaznych.

 

Źródło: www.targikielce.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012