Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
Niemieckie ceny złomu stalowego odbijają się

Ceny dodatkowo wzmocnił silny popyt z Turcji na początku miesiąca.

Niemieckie huty podniosły ceny skupu o różne kwoty biorąc pod uwagę ich poziomy z lutego. "Wszystko wskazuje na to, że ceny wróciły do niemal jednakowego poziomu w całych Niemczech" - zauważyło jedno ze źródeł współpracujących z EUWID.

Przemysł stalowy nadal się rozwija. Kupcy zauważyli, że huty mają „opasłe” księgi zamówień, co oznacza, że popyt na złom powinien pozostać dobry przynajmniej do lata. Ten gwałtowny popyt zbiega się z ograniczonymi ilościami zebranego złomu żelaznego co jest  typowe dla tej pory roku, powiedział jeden z respondentów EUWID.

Źródło: EUWID

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012