Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
Nieznaczny spadek cen złomu stalowego na rynku niemieckim

Obie strony do niedawna zmagały się w kwestii  cen: producenci stali chcieli zapłacić mniej niż w marcu, podczas gdy sprzedawcy chcieli utrzymać ceny na niezmienionym poziomie.

Kontrakty ostatecznie znalazły się w spektrum pomiędzy stabilnymi i lekko obniżonymi cenami, w zależności od hut stali, marcowej ceny bazowej, klasy złomu i czasu, w którym dwie strony złożyły podpisy pod umowami.

Oznaki obniżek cen pochodziły głównie z magazynów eksportowych, a ceny spadały w Turcji i we Włoszech. Niemieckie huty również starały się podążać za tym trendem i płacić mniej, wskazując na rosnącą presję na ceny prętów zbrojeniowych i utrzymujące się wysokie koszty elektrod grafitowych, jak podają handlowcy. Jednak nie wszyscy byli skłonni ugiąć się przed producentami stali.

Źródło: www.euwid-recycling.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012