Shadowbox.init();
23 kwietnia 2019 r.
Raport OECD dot. prognoz produkcji stali w latach 2018-2020.
Niedawno opublikowany raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) stwierdza, że globalne zdolności produkcyjne stali wzrosną o kolejne 52 miliony ton metrycznych w latach 2018-2020. Nadwyżka mocy produkcyjnych stali wyniosła w 2017 r. 561 milionów ton. OECD odnotowuje, że dodatkowe moce produkcyjne o wielkości 39 milionów ton, obecnie w fazie planowania, uruchomione zostaną prawdopodobnie przed 2020 r. Region Bliskiego Wschodu będzie prawdopodobnie świadkiem szybkiego zwiększenia mocy produkcyjnych, a oczekuje się, że blisko 31,5 miliona ton mocy produkcyjnych zostanie oddanych do użytku przed 2020 rokiem. Zdolności produkcyjne tego regionu odnotowały ogromny wzrost w ciągu ostatniej dekady, powiększając się z 24 milionów ton do prawie 64 milionów ton. Przewiduje się, że zdolności produkcyjne Iranu wzrosną niemal dwukrotnie z 28,2 mln Mt w 2016 r. do 52,8 mln Mt do 2020 r. Indie, będące głównym motorem ekspansji w regionie, staną się drugim co do wielkości producentem stali na świecie po Chinach. Kraje Afryki Północnej przewodzą planowanemu wzrostowi mocy produkcyjnych w regionie Afryki o 5,9 miliona ton. Regiony WNP, Ameryka Łacińska i NAFTA prawdopodobnie będą świadkami marginalnych wzrostów zdolności produkcyjnych odpowiednio o 2,1 miliona ton, 1,6 miliona ton i 0,6 miliona ton. W raporcie OECD wezwano duże kraje produkujące stal do zwiększenia wysiłków zmierzających do zmniejszenia globalnej nadwyżki produkcji stali.Copyright: IGMNiR 2009 - 2012