Shadowbox.init();
18 czerwca 2019 r.
Recykling metali szlachetnych z pojazdów wycofanych z użytkowania (ELV)

Zużyte samochody stały się obiecującym zasobem wtórnym metali szlachetnych dla naukowców z Uniwersytetu w Kioto, a ich praca koncentruje się na złocie i srebrze, platynie, palladzie i rodzie. To ogromny rynek. W 2010 r., liczba posiadanych samochodów oraz liczba wycofanych pojazdów z eksploatacji (ELVs) przekroczyły 1 miliard jednostek. Liczba ta wzrasta o ok. 40 milionów rocznie.

Czy możemy osiągnąć 83%?

W 2015 roku, od 33% do 53% metali szlachetnych obecnych w ELV zostało poddanych recyklingowi w Japonii. Według specjalistów z uniwersytetu, wskaźnik ten można zwiększyć od 62% do 83%. Przedstawili swój  innowacyjny proces "selektywnego demontażu", który został ogłoszony w czasopiśmie Environmental Science & Technology. To podejście okazało się skuteczne w przypadku płytek drukowanych (PWBs) i przewodów grzejnych w tylnych szybach samochodów.

Do roku 2040, zawartość metali szlachetnych w przeliczeniu na 1 ELV w Japonii będzie się wahała od 2 do 6 gramów - zauważa profesor Guochang Xu. Twierdzi on, że roczna ilość metali szlachetnych we wszystkich ELV "pozostanie w dużej mierze stabilna" na poziomie 14-15 ton. Jednak proporcje metali szlachetnych używanych w różnych pojazdach, częściach i elementach będą się stopniowo zmieniać. W szczególności więcej ich pojawi się w PWB pojazdów następnej generacji.

Mniej katalizatorów

Niemniej jednak okazało się, że trudno jest skutecznie przetwarzać wszystkie metale szlachetne w tym rosnącym strumieniu odpadów, ponieważ wiele części samochodowych jest rozdrobnionych. W wyniku tego zawartość metali szlachetnych jest "bardzo rozcieńczona" we frakcjach pochodzących z kompleksowych strzępiarek (shrederów).

Xu twierdzi, że nowoczesne przemysłowe systemy recyklingu ELV koncentrują się na gromadzeniu katalizatorów, a jednocześnie zaniedbują inne cenne komponenty, takie jak PWB. Ponieważ światowy przemysł motoryzacyjny zmierza w kierunku "bardziej ekologicznych" i "inteligentniejszych" rozwiązań, potrzebnych będzie mniej katalizatorów i więcej PWB.

Źródło: www.recyclinginternational.com

skup metali szlachetnych i kolorowych

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012