12 kwietnia 2024 r.
Komentarz poranny

Szczyt w Brukseli, eurodolar w korekcie
Kurs eurodolara jest windowany przez malejące ryzyko kredytowe – główny motor zmian kursu EUR/USD. Obliczany przez nas indeks CDS dla państw strefy euro ważony wielkością poszczególnych gospodarek mocno zniżkuje.
Zawęża się również spread rentowności dwuletnich obligacji Hiszpanii i Niemiec będący bardzo dobrym odzwierciedleniem premii za ryzyko inwestycji w dług wyemitowany w Madrycie. Kolejnym potwierdzeniem rozładowywania się napięcia na rynku długu będącego pochodną przekonania, że ECB niebawem rozpocznie skup długu Hiszpanii był wczorajszy, bardzo udany przetarg obligacji skarbowych. Trwający w Brukseli unijny szczyt, który nie przyniesie naszym zdaniem przełomu i zaplanowane na niedzielę wybory w Galicji – regionie, z którego wywodzi się Mariano Rajoy sprzyjają jednak korekcyjnemu osłabieniu wspólnej waluty, która tarci dziś na wartości. Kurs EUR/USD od kilku tygodni porusza się między 200-dniową średnią ruchomą a linią długoterminowego trendu spadkowego. Obecnie znajduje się na poziomie 1,3070 i powinien dziś poruszać się w przedziale wahań powyżej strefy wsparcia 1,2990 – 1,3010. Złoty podobnie jak większość walut EMEA umiarkowanie traci na wartości – EUR/PLN wzrasta powyżej 4,10.

USA: rynek nieruchomości znów zaskoczy
Rynek nieruchomości USA wciąż pozytywnie zaskakuje. Dziś za sprawą publikacji sprzedaży domów na rynku wtórnym możemy spodziewać się kontynuacji tej tendencji. Ostatnie dane (liczba wydanych pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych budów domów) oraz rosnący indeks liczby podpisanych umów wstępnych sugerują, że odczyt będzie wyższy od prognoz (4,74 mln), jednak gorszy od poprzedniego (4,82 mln).

Australia: odbicie w Chinach umacnia dolara australijskiego
W ostatnich dniach mocno zyskuje na wartości dolar australijski, którego umocnieniu, wbrew spadającemu dyferencjałowi stóp procentowych i bardzo prawdopodobnej obniżce stóp w listopadzie, sprzyja bardzo mocne odbicie na chińskiej giełdzie, jak również wzrosty branżowych indeksów giełdowych tworzonych przez spółki surowcowe i wydobywcze. Kurs AUD/USD zbliżył się do 1,04. Aprecjacja dolara australijskiego jest szczególnie mocna w relacji do jena. Dobre dane z USA oraz zapowiadane programy stymulujące gospodarkę m.in. poprzez osłabienie przewartościowanej waluty uderzającej w eksporterów sprawiają, że jen jest w ostatnich dniach najsłabszą z walut G-10.

Sporządził:
Bartosz Sawicki
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012