12 kwietnia 2024 r.
Komentarz walutowy

 

Rynek czeka na dane o PKB z Eurolandu

 

Notowania EUR/PLN rozpoczęły dzisiejszą sesję nieco powyżej poziomu 4,0000, a następnie około godziny 9.30 zszedł pod tę wartość. Kurs USD/PLN natomiast utrzymuje się w pobliżu 3,1500.

Dziś rano z Czech, Węgier oraz Słowacji napłynęły dane o dynamice PKB w I kwartale bieżącego roku. Bardzo pozytywnie zaskoczył odczyt wzrostu gospodarczego na Węgrzech – PKB w tym kraju zwiększył się w minionym kwartale i 0,1% r/r, podczas gdy oczekiwano jego spadku o 2,1% r/r. Nieźle zaprezentowały się również dane ze Słowacji oraz Czech – wzrost gospodarczy wyniósł w tych krajach odpowiednio: 4,6% r/r oraz 1,2% r/r – odczyty te były bliskie oczekiwań rynkowych (w przypadku Słowacji nieco wyższe, a w przypadku Czech nieco niższe). Dane udowodniły, iż kondycja gospodarek naszego regionu ulega systematycznej poprawie za sprawą ożywienia popytu wewnętrznego, ale przede wszystkim dzięki wzrostowi eksportu, który jest głównym filarem wzrostu PKB w tych krajach.

Poranne publikacje wywołały poprawę nastrojów w naszym regionie, co wpłynęło również na umocnienie złotego i spadek kursu EUR/PLN pod poziom 4,0000. Większego wpływu na notowana polskiej waluty nie miał dzisiejszy udany debiut giełdowy PZU – akcje spółki wzrosły na otwarciu o ponad 11%. Większość przepływów kapitałowych związanych z tym debiutem, które mogły wpływać na złotego, miała miejsce w okresie zapisów.

 

Wtorkowa sesja upłynęła pod znakiem stopniowego spadku kursu EUR/USD. Wartość euro względem dolara obsunęła się w okolice poziomu 1,2620. Dzisiaj zniżka ta została jeszcze pogłębiona w pobliże 1,2600. Następnie kurs tej pary walutowej skonsolidował się ponad ostatnim z wymienionych poziomów. Wartość 1,2600 jest istotną barierą, która powinna przynajmniej chwilowo hamować zniżkę. Kolejne istotne wsparcia to minima z poprzedniego tygodnia 1,2570 oraz 1,2500.

Dzisiaj oczy inwestorów ponownie będą zwrócone na strefę euro. Oprócz kolejnych spekulacji na temat sytuacji fiskalnej takich państw jak Grecja, Hiszpania, czy też Portugalia, istotne będą wstępne szacunki PKB strefy euro za I kw. Poznamy je o godz. 11.00. Prognozy zakładają wzrost gospodarczy na poziomie 0,2% kw/kw. Wyższy od oczekiwań odczyt tego wskaźnika dla Niemiec nastraja optymistycznie przed publikacją danych dla całej strefy euro. Martwi jednak nieco słabszy wynik Francji. Jeśli PKB Eurolandu okaże się wyższy od prognoz, negatywna presja w notowaniach euro względem dolara, spowodowana obawami o sytuację na Starym Kontynencie, powinna chwilowo zmaleć.

Wśród nowych informacji z mniej rozwiniętych krajów strefy euro warto zwrócić na dzisiejsze wystąpienie premiera Hiszpanii. Przedstawił on plan cięć wydatków budżetowych. Cięcia ta mają pozwolić na zaoszczędzenie dodatkowych 15 mld EUR w 2010 i 2011 roku. Kurs EUR/USD zareagował na wspomniane wystąpienie niewielkim wzrostem. Dla uczestników rynku kluczową kwestią jest obecnie to, by wspomniany plan został skutecznie wprowadzony w życie.

 

Sporządzili:

Joanna Pluta

Tomasz Regulski

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012