12 kwietnia 2024 r.
Komentarz poranny
Marcowe umocnienie wymazane
Trwa osłabienie dolara amerykańskiego. Kurs EUR/USD wzrasta do 1,39. Tym samym w bieżącym tygodniu eurodolar wzrósł już 200 pipsów i wymazał całości umocnienia amerykańskiego dolara z drugiej połowy ubiegłego miesiąca. Jeżeli tydzień zakończy się przy 1,39, będzie to największa tygodniowa strata dolara wobec euro od września ubiegłego roku.
Przed rozpoczęciem sesji europejskiej nieznacznie osłabia się polska waluta. Kurs EUR/PLN wzrasta do górnego przedziału wahań z tego tygodnia – 4,1780, a USD/PLN odbija od poziomu 3,0. Od rana w gronie krajów naszego regionu najsilniej osłabia się turecka lira. Związane jest to z obniżeniem perspektywy ratingu Turcji (obecnie Baa3 – najniższy rating inwestycyjny) ze stabilnej do negatywnej przez agencję Moody’s. Jest to o tyle ważne, że kraj ten „zdegradowany” może zostać do oceny spekulacyjnej (Ba1), co prawdopodobnie wiązałoby się wyprzedażą tamtejszych obligacji oraz osłabieniem waluty. Mimo silnych wzrostów EUR/USD z tego tygodnia, jak wielokrotnie pisaliśmy uważamy, że w sytuacji wysokiego prawdopodobieństwa dalszego poluzowania polityki pieniężnej przez ECB, kurs EUR/USD nie ma szans na trwały wzrosty powyżej ostatnich, wielomiesięcznych maksimów. Dolar amerykański w najbliższych tygodniach najsilniej może tracić wobec walut krajów, gdzie gospodarka wyraźnie przyspiesza lub utrzymuje się perspektywa zacieśnienia polityki pieniężnej, takich jak Wielka Brytania, czy Nowa Zelandia. Na dziś nie ma zaplanowanych wielu ważnych odczytów. O 15:55 poznamy indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan za kwiecień.
Sporządził:
Szymon Zajkowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.
Copyright: IGMNiR 2009 - 2012