12 kwietnia 2024 r.
Komentarz poranny
Sankcje wobec Rosji ciążą na sentymencie
Od początku tygodnia na rynku walutowym dominuje niska zmienność. Kurs EUR/USD porusza się w skrajnie wąskim, 15- pipsowym przedziale wahań 1,3425 – 1,3440. Niska zmienność na rynkach bazowych przekłada się również na stabilizację notowań złotego. Kurs EUR/PLN pozostaje przy 4,1450, a USD/PLN przy 3,0850.
Wydarzeniem, które dziś powinno mieć największy wpływ na notowania będzie spotkanie przedstawicieli Unii Europejskiej w sprawie tzw. trzeciej rundy sankcji wobec Rosji. Dotyczyć one mają sfer: finansowej, obronnej oraz energetycznej. Jeżeli zostanie wypracowane porozumienie, ewentualne sankcje weszłyby w życie w ciągu 24 godzin. Uważamy, że doprowadziłoby to do wzrostu awersji do ryzyka i przepływu kapitału w kierunku bardziej bezpiecznych aktywów. Krótkoterminowo powinny stracić indeksy giełdowe i waluty naszego regionu, w tym złoty, a zyskać dolar frank i jen. Na wycofywaniu kapitału z Rosji przez inwestorów zagranicznych oraz najbogatszych obywateli tracić również powinny - główne indeksy moskiewskiej giełdy (RTS i Micex) oraz rubel. W pierwszej połowie roku z Rosji netto wypłynęło 75 mld dolarów, a rubel stracił ponad 5 i 7 proc. wobec, odpowiednio euro oraz dolara. By zapobiec dalszemu odpływowi kapitału i deprecjacji waluty, bank centralny w lipcu podniósł stopy procentowe o 50 pb (do 8 proc.). Uważamy jednak, że to działanie nie przyniesie pożądanego skutku i w sytuacji eskalacji konfliktu rosyjska waluta dalej traciła będzie na wartości.
USA: nastroje coraz lepsze
Dziś również poznamy dane makro z USA, w postaci: indeksu cen domów S&P/Case-Shiller za maj (15:00) oraz indeksu nastrojów konsumentów Conference Board za czerwiec (16:00). Po wczorajszych słabszych danych o podpisanych umowach kupna domów oraz ogólnym zastoju na amerykańskim rynku nieruchomości, nie spodziewamy się pozytywnego zaskoczenia w odczycie indeksu cen S&P/Case-Shiller. Z kolei na nowe sześcioletnie maksimum może wybić się indeks nastrojów konsumentów. Przemawia za tym kontynuacja poprawy na rynku pracy, wciąż dobra koniunktura na giełdach (większość oszczędności obywateli USA ulokowanych jest na rynku kapitałowym) oraz najniższe od pół roku ceny paliw. Połączenie kolejnych sankcji na Rosję oraz dalszej poprawy nastrojów konsumentów w USA powinno przełożyć się na umocnienie amerykańskiego dolara i spadek kursu EUR/USD poniżej piątkowego minimum na 1,3420.
Sporządził:
Szymon Zajkowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.Copyright: IGMNiR 2009 - 2012