Shadowbox.init();
9 sierpnia 2022 r.
Komentarz surowcowy


Komentarz surowcowy – sytuacja na rynku niklu

Od połowy września rynek niklu, używanego głównie przez producentów stali nierdzewnej, znajduje się w konsolidacji 16,1tyś – 18tyś dolarów za tonę tego surowca na giełdzie LME. Ten tydzień obfituje we wzrosty cen, obecnie rynek jest na poziomie 17815 USD. Vale SA, drugi co wielkości producent niklu na świecie podał informację o częściowym wznowieniu wydobycia w Sudbury. Strajk znacznej załogi w tej kanadyjskiej spółce trwa już od 13 lipca i jest najdłuższym w jej 67 letniej historii. Fakt ten, wydaje się być już przynajmniej częściowo zdyskontowany przez rynek. W ciągu miesiąca od rozpoczęcia strajku, czyli do połowy sierpnia, cena niklu na giełdach światowych wzrosła o 50%, potem jednak zaczęła mniej gwałtownie spadać.

 


            Nikiel jest jednym z surowców, którego cena spadła najbardziej od początku kryzysu. Wynika to w głównej mierze ze spekulacji na wzrosty zakończonej na początku czerwca 2007 pokaźnymi spadkami. Od szczytu z 4 maja 2007 do dołka z 19 października 2008 cena niklu obniżyła się o ponad 80%.Technicznie na wykresie dniowym (rysunek pierwszy) kanał spadkowy zatrzymał się na 70,7% zniesienia impulsu wzrostowego, obecnie rynek próbuje pokonać górne ograniczenie tego kanału oraz poziom 50% zniesienia. Trwałe pokonanie tych oporów daje szansę na wzrosty nawet do poziomu 18,5tyś. Negacją tego scenariusza będzie dalsze poruszanie się ceny w kanale spadkowym. 

 

 

Autor: Marek Polański (XTB)

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012