12 kwietnia 2024 r.
Komentarz popołudniowy

Spadek kursu eurodolara

W pierwszych godzinach środowej sesji w Europie kurs eurodolara wzrósł do poziomu 1,4216. Kolejne godziny handlu przyniosły przecenę euro w relacji do dolara i spadek kursu do poziomu 1,4103. Ruch ten został spowodowany przez informację, że kraje Eurolandu podejmą decyzję w sprawie sposobu rozszerzenia Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej dopiero w czerwcu, a nie jak do tej pory zakładano podczas rozpoczynającego się w tym tygodniu szczytu liderów państw strefy euro. Efektywna wielkość funduszu ma zostać rozszerzona z 250 mld euro do 440 mld  euro.
Presję spadkową w notowaniach euro rodzą również obawy o dalsze losy portugalskiej gospodarki. Dziś odbędzie się głosowanie w portugalskim parlamencie na temat niezbędnych cięć budżetowych. Brak porozumienie w tym zakresie byłby swoistym wotum nieufności wobec mniejszościowe rządu premiera Jose Socratesa.
Jednak nawet w obliczu tych wydarzeń silne wsparcie w notowaniach eurodolara stanowić powinien poziom 1,4000. W dalszym ciągu euro wspierane jest przez oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych i zbliżającą się decyzję ECB w tym zakresie, zaplanowaną na 7 kwietnia.
W trakcie dzisiejszej sesji kurs EUR/PLN poruszał się w przedziale 4,0300-4,0450. Poranne, zaskakująco dobre dane na temat sprzedaży detalicznej z Polski stanowiły dla złote jedynie krótkotrwałe wsparcie, po czym  do godziny 13:00 złoty osłabiał się wobec euro. Popołudniu złoty powrócił do umocnienia i zakończył sesję europejską w okolicach poziomu 4,0300. Utrzymująca się niepewność na rynkach finansowych może w kolejnych dniach ograniczać umocnienie złotego w relacji do głównych walut.

Sporządził:
Michał Fronc
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012