24 lipca 2024 r.


Steelbb rss reader

    Warning: MagpieRSS: Failed to parse RSS file. (Attribute without value at line 37, column 119) in /home/users/gieldazlomu/public_html/magpie/rss_fetch.inc on line 238
nasi partnerzy


inne informacje
Oferta sprzedaży
Oferent:

zaloguj się w serwisie aby widzieć dane ogłoszeniodawcy oraz dane dotyczące złomu

8.01.2 Złom kabli i przewodów miedzianych kable i przewody z żyłą miedzianą w izolacji nasycone olejami; w osłonach z tworzyw bitumicznych, w powłoce ołowiowej niezbrojone, z różnymi osłonami ochronnymi, z wzmocnieniami stalowymi lub bez wzmocnień i osłon; zawierające oleje, tworzywa bitumiczne oraz powłoki ołowiowe. 8.01.2 kable - Cu 99,95B; Cu 99,9E PN-EN


Copyright: IGMNiR 2009 - 2012