24 lipca 2024 r.


Steelbb rss reader

    Warning: MagpieRSS: Failed to parse RSS file. (Attribute without value at line 37, column 119) in /home/users/gieldazlomu/public_html/magpie/rss_fetch.inc on line 238
nasi partnerzy


inne informacje
Oferta sprzedaży
Oferent:

zaloguj się w serwisie aby widzieć dane ogłoszeniodawcy oraz dane dotyczące złomu

4.07 Odlewnicze stopy aluminium Odlewy wolne od zanieczyszczeń innymi metalami i stopami (złom poamortyzacyjny); dopuszcza się zanieczyszczenia żelazem do 1% i zanieczyszcz. niemetaliczne do 2%. 4.07.3 odlewy poamortyz. AK11; AK7A1 z zaw. Mg, Mn, Si PN-EN


Copyright: IGMNiR 2009 - 2012