Shadowbox.init();
28 lutego 2020 r.
Rekordowy kwartalny deficyt platyny

WPIC przypisała to uwolnieniu rafinowanej platyny z zapasów hut powstałych w 2018 r. „Rezultatem jest największy kwartalny deficyt, 550 koz, odkąd WPIC rozpoczęła publikować dane w 2014 r.”

Całkowity globalny popyt na platynę ma wzrosnąć o 8% w 2019 r. dzięki silnemu wzrostowi inwestycji. Oczekuje się, że podaż wzrośnie w tym roku o 4%, chociaż WPIC ostrzega, że potencjalne zakłócenia w dostawach energii  i działalności przemysłowej mogą istotnie ograniczyć wydobycie w RPA.

Przemysł odnotował 7% wzrost recyklingu autokatalizatorów, podczas gdy recykling z biżuterii platynowej spadł o 9%, a przemysłowy złom platynowy pozostał na tym samym poziomie.

Biorąc pod uwagę, że popyt wzrośnie bardziej niż podaż, oczekuje się, że roczny bilans rynkowy na 2019 r. gwałtownie zmniejszy się do nadwyżki 375 koz z wcześniejszej nadwyżki wynoszącej 680 koz.

Popyt ze strony sektora  automotive spadł rok do roku w pierwszym kwartale, ale analitycy twierdzą, że tempo spadku zmniejsza się, ponieważ producenci samochodów chcą uniknąć wysokich kar nakładanych przez UE za niespełnienie surowych celów redukcji CO2.

W międzyczasie, popyt przemysłowy na platynę w I kw. nieznacznie spadł w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wynika to z faktu, że wzrost zapotrzebowania na platynę w katalizatorach chemicznych został zrównoważony spadkami produkcji szkła i innych segmentów przemysłowych.

Popyt kwartalny na biżuterię spadł jeszcze bardziej w porównaniu z rokiem ubiegłym ze względu na utrzymujący się spadek popytu chińskiego, chociaż został on złagodzony przez wzrost we wszystkich innych regionach.

Źródło: www.recyclinginternational.com

skup metali szlachetnych i kolorowych

skup metali szlachetnych i kolorowych

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012