Shadowbox.init();
21 stycznia 2021 r.
Rekordowa ilość elektrośmieci

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba elektrośmieci wzrosła o 21 procent. Działający w ramach ONZ Global E-Waste Monitor wydał 3 edycję raportu o odpadach ze sprzętu elektronicznego. Najnowsze prognozy wskazują, że do 2030 roku ich ilość wzrośnie do nawet 74,7 mln ton. Będzie to największa frakcja śmieci. Od 2014 roku liczba krajów, które wprowadziły polityki związane z elektrośmieciami, wzrosła z 61 do 78. Jednak tylko ok. 17% odpadów tego typu poddaje się recyklingowi. Ma to większe znaczenie, kiedy zwrócimy uwagę, na fakt obecności w nich cennych metali – między innymi miedzi, żelaza, złota, srebra i platyny. W odnotowanej za zeszły rok ilości, e-śmieci mogą być warte nawet 57 mld dolarów. Znaczna większość z nich nie zostanie odzyskana i trafi do spalenia.

W ostatnim roku najwięcej odpadów elektrycznych wyrzuciły Chiny – 10,1 mln ton. Na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone – 6,9 mln ton. Trzecie miejsce zajęły Indie z wynikiem 3,2 mln ton. Jeśli jednak przeliczymy ilość wyrzucanych odpadów na jedną osobę, obraz będzie zupełnie inny. Ze wspomnianych na początku 53,6 mln ton elektroodpadów, na jednego mieszkańca Ziemi przypada 7,3 kg. W rankingu krajów, których jeden obywatel wyrzuca najwięcej sprzętu elektronicznego, na pierwszym miejscu znalazły się państwa Europy Północnej – 22,4 kg elektrośmieci na jednego Skandynawa. Australijczycy i Nowozelandczycy wyrzucają średnio 21,3 kg, o 0,4 kg więcej od Amerykanów i Kanadyjczyków. Natomiast na jednego Azjatę przypada tylko 5,6 kg, zaś na mieszkańca Afryki 2,5 kg elektroodpadów.

 

Źródło: ekologia.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012