Shadowbox.init();
26 lipca 2021 r.
Pracownicy sektora metali nieżelaznych są kluczowi dla osiągnięcia celów klimatycznych UE

Europejski związek pracowników przemysłowych IndustriAll wezwał 15 stycznia 2021 r. podjęcia pilnych działań w zakresie surowców, polityki energetycznej, handlu i konkurencji, zrównoważonego rozwoju, norm społecznych i praw pracowniczych, aby zapewnić temu europejskiemu przemysłowi przetrwanie na trudnym rynku globalnym.
Przemysł ten odgrywa kluczową rolę w europejskich łańcuchach wartości w przemyśle i ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych Europy, ponieważ metale te są niezbędne do produkcji baterii, energii odnawialnej i innych elementów służących uzyskaniu czystej mobilności. Branża ta w UE znajduje się jednak pod zwiększoną presją z powodu niezrównoważonej konkurencji międzynarodowej, niesprawiedliwej pomocy państwa, takiej jak dotacje w krajach pozaunijnych, trudności w dostępie do niezbędnych surowców, wysokich cen energii i ambitnych celów dekarbonizacji, które nie są realizowane na całym świecie. Judith Kirton-Darling, zastępca sekretarza generalnego industriAll Europe powiedziała: „Sektor metali nieżelaznych ma zasadnicze znaczenie dla pomocy Europie w realizacji jej celów klimatycznych. To powinna być dobra wiadomość dla pracowników europejskich. Ale nadal mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją międzynarodową i jest to zła wiadomość dla sektora w Europie i oczywiście dla jego pracowników. Chcemy, aby nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy wytwarzali tu w Europie bardzo potrzebne metale nieżelazne w możliwie najbardziej ekologiczny sposób. Importowanie tych materiałów spoza UE nie jest odpowiedzią i potrzebujemy działań, aby sektor europejski był konkurencyjny, a nasi pracownicy mogli pracować”. Żądania związkowców obejmują zarówno zwiększenie krajowej produkcji surowców, finansowanie projektów ograniczających emisję CO2, jak i walkę z globalną nadwyżką zdolności produkcyjnych. Judith Kirton-Darling dodała: „Europejscy pracownicy w sektorze metali nieżelaznych są kluczowi dla europejskiej polityki przemysłowej. Zarówno w spełnianiu zielonych ambicji Europy, jak i ulepszaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Lecz byt tego sektora jest w Europie jest zagrożony, dlatego sprzeciwiamy się przenoszeniu produkcji do krajów o niższych kosztach, w których normy środowiskowe i społeczne są niższe. Europejskie związki zawodowe wzywają do pilnych działań w celu wyrównania globalnych warunków działania, tak aby Europa mogła produkować wysokiej jakości ekologiczne produkty, jednocześnie chroniąc obecne miejsca pracy i tworząc więcej wysokiej jakości miejsc pracy w przyszłości”.

 

Źródło: www.solidarność.org.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012