Shadowbox.init();
27 października 2021 r.
Rekordzista Alumetal

Spółka podwoiła wolumeny sprzedaży i przychody, a zyski zwiększyła skokowo.

Wolumen sprzedaży Alumetalu wzrósł w pierwszym półroczu 2021 o 68 proc., do 121,3 tys ton. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 118 proc., a wynik EBITDA o 223 proc., odpowiednio do 1,054 mld zł i 118,5 mln zł. Zysk netto zwiększył się niemal pięciokrotnie do 89,1 mln zł. Pierwsze półrocze tego roku było dla Alumetalu okresem bardzo dobrych wyników finansowych. - Wierzymy, że podobne będzie drugie półrocze - powiedziała podczas konferencji wynikowej Agnieszka Drzyżdżyk, prezes Alumetalu. Wolumen sprzedaży w pierwszym półroczu zwiększył się o 68 proc., do 121 300 ton. Mógłby być wyższy, ale w drugim kwartale nie udało się zrealizować zakładanej sprzedaży na poziomie przekraczającym 60 000 ton, co wynikało przede wszystkim z ograniczenia produkcji, jakie wymusił na wielu producentach brak półprzewodników i związane z tym redukcje wolumenów, a nawet przestoje fabryk samochodów. Mimo to Alumetalowi udało się zająć 8,5 proc. rynku, przez co zbliża się do zakładanego wcześniej udziału na poziomie 10 proc. Alumetal jest obecnie drugim po włoskim Raffmetalu dostawcą w Europie. Obecne maksimum możliwości produkcyjnych Alumetalu sięgające 270 000 ton rocznie nie pozwoli „prześcignąć” Włochów, ale też firma podkreśla, że nie było takich planów. Firma szacuje, że konkurenci sprzedali w pierwszym półroczu o 50 000 ton wyrobów mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku, podczas gdy Alumetal sprzedał o 17 000 ton więcej. Sprzedaż pierwszy raz przekroczyła 200 000 ton w skali roku. W sumie w ciągu ostatnich 12 Alumetal sprzedał 205 700 ton, po raz pierwszy przekraczając 200 000 ton i zbliżając się do zakładanej na rok 2022 produkcji w wysokości 250 000 ton.

Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu tego roku sięgnęły 1,054 mld złotych, co stanowiło wzrost rok do roku o 118 proc. - Wzrost to pochodna zwiększenia ilości sprzedaży o 68 proc. i wzrostu średnich cen o około 30 proc. - wyjaśniła Agnieszka Drzyżdżyk. Wzrost sprzedaży wraz ze wzrostem cen spowodowały konieczność zwiększenia majątku obrotowego netto. W pierwszej połowie roku wynosił on ok. 100 mln zł. Rekordowe wyniki EBITDA W pierwszej połowie roku Alumetal osiągnął lepszy niż kiedykolwiek wynik EBITDA na tonę. Według Agnieszki Drzyżdżyk to pochodna otoczenia rynkowego i zmian w grupie - modernizacji zakładu w Kętach, zwiększanie sprzedaży stopów wstępnych i pozytywnego efektu dźwigni operacyjnej, wynikającego ze zwiększenia wykorzystania mocy produkcyjnych. Rekordowe były także wzrosty zysków. Wynik EBITDA zwiększył się o 223 proc., do 118,5 mln złotych, natomiast zysk netto skoczył aż o 467 proc. do 89,1 mln złotych. W przypadku samego drugiego kwartału zysk netto (38,5 mln zł) był nawet niemal dziesięciokrotnie wyższy niż przed rokiem. Znormalizowany zysk netto wzrósł o 251 proc., do 88 mln zł. Przemysław Grzybek, dyrektor finansowy Alumetalu, przypomina jednak, że to nie tylko skutek dobrych wyników osiągniętych przez firmę, ale wyjątkowo niskiej bazy porównawczej, bo w pierwszym półroczu ubiegłego roku miał miejsce szczyt pierwszego lockdownu, w którym część odbiorców wstrzymywała pracę zakładów. Inwestycje w Kętach spadają, a w Nowej Soli rosną W pierwszym półroczu zanotowano niższe niż przed rokiem wydatki inwestycyjne, choć i tak pozostają one na wysokim poziomie. Wyniosły 26,1 mln złotych, z czego 5,8 mln złotych stanowiły wydatki odtworzeniowe, a 20,3 mln zł wydatki rozwojowe. Te ostatnie w pewnej części dotyczyły jeszcze rozbudowy zakładu w Kętach, ale większość (12,4 mln zł) trafiło na rozbudowę wydziału przerobu surowców w Nowej Soli. Zaktualizowane ze względu na wzrost kosztów wydatki inwestycyjne dla tego zadania wyniosą 91 mln zł. W pierwszym półroczu firma kupiła działki i przeprowadziła prace przygotowawcze, zakontraktowała kluczowe maszyny i urządzenia. Udało się także uzyskać pomoc publiczną w postaci zwolnienia z CIT w wysokości 35 proc. kosztów kwalifikowanych. Alumetal – w przyszłym roku z nową mocą W lipcu firma złożyła wniosek o pozwolenie na budowę, a jeszcze w sierpniu mają ruszyć roboty. Zakończenie projektu przewidziano w ostatnim kwartale przyszłego roku. Według zarządu Alumetalu trzeci i czwarty kwartał powinny być niewiele gorsze od obecnego. Agnieszka Drzyżdżyk zakłada, że marża EBITDA pozostanie powyżej historycznych średnich, choć nie uda się jej utrzymać na tak wysokim poziomie, jak w pierwszym kwartale tego roku. Na przyszłym roku kończy się obecna strategia Alumetalu i spółka pracuje już nad następną. Według zarządu jeszcze zbyt wcześnie na szczegóły, ale nowy dokument ma zostać przedstawiony w przyszłym roku. Na razie wygląda na to, że spółka ma szanse na sięgnięcie celu zakładanego w obecnej - produkcji na poziomie 250 000 ton rocznie.

 

Źródło: wnp.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012