Shadowbox.init();
30 czerwca 2022 r.
Alumetal planuje zakończyć rozbudowę zakładu w Nowej Soli

„W IV kw. tego roku planujemy zakończyć rozbudowę i uruchomić wydział automatycznego przetwarzania surowców złomowych w zakładzie w Nowej Soli. Prace są zaawansowane” – poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

Planowane nakłady inwestycyjne projektu to 91 mln zł. Projekt zakłada rozbudowę zdolności produkcyjnych zakładu w Nowej Soli w zakresie automatycznego przygotowywania surowców złomowych, a jego celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej Grupy Alumetal. O jego rozpoczęciu spółka informowała w styczniu 2021 r. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.

 

Źródło: ISBnews

 

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012