25 lutego 2024 r.
Przyjazne środowisku technologie na targach POLECO

Podczas tego wydarzenia wystawcy zaprezentują m.in. najnowocześniejsze, i odpowiadające na obecne wyzwania w tym obszarze, urządzenia czy metody, dzięki którym otoczenie nasze staje się coraz bardziej przyjazne środowisku.

ION ART to bezodpadowa, zeroemisyjna technologia selektywnego oczyszczania śródlądowych wód powierzchniowych. Działający podczas tegorocznej edycji Targów POLECO Sąd Konkursowy docenił tę technologię, mając na uwadze m.in. jej zastosowanie dla jezior, kąpielisk, oczyszczalni ścieków i zakładów przemysłowych, a szczególnie zwracając uwagę na istotną redukcję ponadnormatywnych ilości biogenów w wodzie, które zmniejszają możliwość rozwoju sinic i alg, zachowując naturalną równowagę w obrębie ekosystemu.

Eliminacja zagrożeń środowiskowych

Tym samym, jak zauważają twórcy ION ART, eliminuje ona zagrożenia środowiskowe i zwiększa potencjał rekreacyjnego, a także gospodarczego wykorzystania zbiornika, przywracając równowagę wodzie.

– Złoty Medal to niewątpliwe potwierdzenie jakości, a także innowacyjności naszego rozwiązania technologicznego; myślę, że wyróżnienie "wesprze" nas w rozmowach z potencjalnymi odbiorcami – wyraża nadzieję Tomasz Kabat, dyrektor w firmie ART Strefa Witold Skorulski, która stworzyła ION ART.

Podobne walory eksperci Sądu Konkursowego docenili też, przyznając Złoty Medal Grupy MTP przedsiębiorstwu Protechnika - producentowi i dystrybutorowi separatora balistycznego – maszyny do segregacji odpadów, której konstrukcja i napędy pozwalają na prawidłową i niezawodną eksploatację do segregacji frakcji dwu i trzywymiarowych. Jak tłumaczą przedstawiciele tej firmy, w celu osiągnięcia efektywności pracy maszyny, opracowano konstrukcję ruchomych sit napędzanych wałami o odpowiednich wykorbieniach. – Wzajemny ruch między sitami pozwala rozdzielać odpady i je przenosić w odpowiednie sekcje. Maszyna wyposażona w dwa motoreduktory zapewnia wydajność przerobową do 80 m3 odpadów na godzinę – przeczytać można w opisie nagrodzonego rozwiązania.

Odpowiedzialne technologie zadbają o naszą ekologię

Wśród nagrodzonych firm znalazła się m.in. firma R3 Polska – producent systemu SMART RVM wspierającego zbiórkę opakowań po napojach. Trzy frakcje (butelki PET, puszki ALU i nakrętki) to odzysk czystego surowca. Urządzenie może współpracować z własną aplikacją mobilną RecomApp lub być zintegrowane z zewnętrznymi programami lojalnościowymi. Recomaty są przygotowane do systemu kaucyjnego.

Nagrodzona została także idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to oryginalna platforma integracji potencjałów, która buduje i jednoczy społeczność naukowców, studentów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizuje społeczeństwo.

Produkty nagrodzone Złotym Medalem Grupy MTP odznaczają się dużą różnorodnością. Ich wykorzystanie może przyczyniać się na różne sposoby do zmniejszenia presji człowieka na środowisko, w którym żyjemy. Znacząca część laureatów związana jest z procesami odzysku materiałów i surowców oraz rozwijaniem elementów gospodarki o obiegu zamkniętym – sądzi prof. Andrzej Mizgajski, przewodniczący Sądu Konkursowego, kierujący na co dzień Zakładem Geografii Kompleksowej w Centrum Edukacyjnym Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rozwiązania zasługujące na szczególną uwagę

Jednocześnie chciałby w tej grupie szczególnie wyróżnić dwa rodzaje butelkomatów czyli zautomatyzowanych punktów skupu butelek i puszek. – Tego rodzaju urządzenia staną się nieodzowne wobec wprowadzenia wkrótce kaucji za butelki plastikowe i puszki. Innym specjalnie wyróżniającym się rozwiązaniem, niezmiernie aktualnym w dobie kryzysu energetycznego, jest kompleksowy system fotowoltaiczny obejmujący projektowanie, wykonanie i konfigurację dużych instalacji fotowoltaicznych wraz z wysoko sprawnym  konwerterem – zwraca uwagę prof. Andrzej Mizgajski.

Branża szeroko pojętego ochrony klimatu, środowiska, gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju zrzesza m.in. producentów nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w ochronie środowiska.

Bardzo duży postęp w rozwoju technologii „środowiskowych”

Choć sektor ten ma opinię stosunkowo młodego, wielu polskich twórców technologii czy urządzeń z tego obszaru radzi sobie coraz lepiej, także na zagranicznych rynkach.

– Moim zdaniem świadomość ekologiczna przedsiębiorców odzwierciedla rosnącą wagę, jaką społeczeństwo przypisuje jakości środowiska, w którym żyje – uważa prof. Andrzej Mizgajski. Jak wskazuje, w ślad za tym idą coraz to bardziej restrykcyjne wymogi prawne dotyczące korzystania ze środowiska i jego ochrony. – Te czynniki wymuszają na przedsiębiorcach poszukiwanie rozwiązań przyjaznych środowisku. Do tego jednak dochodzi aktywność wielu firm, które podejmują dobrowolne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przez harmonizowanie sfery biznesowej z przedsięwzięciami na rzecz środowiska i społeczeństwa – opisuje działalność przedsiębiorców w tym obszarze przewodniczący Sądu Konkursowego na tegorocznych Targach POLECO. Przyznaje przy tym, że mając możliwość obserwowania przez dziesięciolecia rozwoju różnorakich technologii ochrony środowiska, może stwierdzić, że postęp jest bardzo duży, choć jednocześnie rosną wymagania prawne i oczekiwania odbiorców, co jest bodźcem do dalszego rozwoju.

Najważniejsze wydarzenie branży środowiskowej i komunalnej

Można się o tym przekonać, zapoznając się z prezentowanymi podczas POLECO 2022 przez wystawców osiągnięciami. Są wśród nich technologie i urządzenia dotyczące przetwarzania odpadów komunalnych (w tym np. termicznego czy mechanicznego i biologicznego oraz recyclingu), ochrony klimatu i środowiska naturalnego, gospodarki komunalnej (utrzymanie czystości czy konserwacja terenów zielonych), jak również należących do zagadnień związanych z tzw. Smart City czyli niemal wszystkiego, co wiąże się z energooszczędnością czy inteligentnym zarządzaniem wykorzystania energii. Osobną kategorię na POLECO stanowią rozwiązania wykorzystywane w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Chodzi tu szczególnie o najnowocześniejsze osiągnięcia w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, melioracji czy ochronie przeciwpożarowej. Organizatorzy Targów rezerwują też osobne miejsce dla producentów i sprzedawców technologii i urządzeń elektromobilnych, jakie stosowane są w gospodarce komunalnej.

Targi POLECO rozpoczynają się 19 października i potrwają 3 dni. Oprócz prezentacji swoich ofert i produktów przez uczestników imprezy, jej organizator – Grupa MTP – przewidziała dla nich także spotkania tematyczne, prelekcje czy konferencje poświęcone takim zagadnieniom jak zeroemisyjny transport, stabilnemu finansowaniu ekorozwoju Polski (organizatorem konferencji jest NFOŚiGW) czy inspiracjom ICT. Swój udział zapowiada ponad 150 wystawców.

 

Złote Medale Grupy MTP targów POLECO 20222 otrzymali:

BACKHUS A 38 przerzucarka do pryzm kompostowych

AGREX - ECO Sp. z o.o. - zgłaszający, Eggersmann GmbH - producent

 

Idea 3W

Bank Gospodarstwa Krajowego - zgłaszający i producent

 

ION ART technologia selektywnego oczyszczania wód powierzchniowych

ART STREFA Witold Skorulski - zgłaszający i producent

 

Kompleksowy System Fotowoltaiczny S-F EKO-SOLAR: koncepcja – projekt – dobór komponentów i urządzeń – konfiguracja – wykonanie

EKO-SOLAR sp. z o.o. - zgłaszający i producent

 

Moduł Komunalny Globtrak

GLOBTRAK Polska Sp. z o.o. - zgłaszający i producent

 

Organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn. "Ole!komp!"

ROWAJ Sp. z o.o. - zgłaszający i producent

 

Recomat SMART RVM

R3 POLSKA Sp. z o.o. - zgłaszający i producent

 

Rozrywarka do bel firmy Matthiessen

AGREX - ECO Sp. z o.o. - zgłaszajacy, Matthiessen Lagertechnik GmbH - producent

 

Samojezdny odkurzacz elektryczny Glutton

APRIVA Sp. z o.o. Sp. k. - zgłaszający, Glutton® Cleaning Machines division of Lange Christian SA - producent

 

SEPARATOR BALISTYCZNY

PROTECHNIKA Sp. z o.o. Sp. k. - zgłaszający i producent

 

SiCompact 2020 Kompaktowy moduł XL SiDrop

Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - zgłaszający, Sielaff GmbH & Co. KG - producent

 

Szczegółowe informacje na temat nagrodzonych produktów można uzyskać pod Tym linkiem>>

 

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012