25 lutego 2024 r.
Święto ekologii od jutra w Poznaniu!

W tym roku spodziewanych jest blisko 150 wystawców z dziewięciu krajów. Wielu z nich zaprezentuje podczas POLECO swoje nowości. Wręczone zostaną Złote Medale, a w programie także bogata propozycja konferencji i wydarzeń towarzyszących. Targi potrwają do piątku 21 października.

Premiery i nowości

Podczas POLECO na zwiedzających czeka mnóstwo nowości prezentowanych przez wystawców. Na stoisku firmy R3 Polska będzie można przetestować Recomat, czyli urządzenie do zbierania, kompaktowania i segregowania opakowań. ARBENA zaprezentuje nową halę tunelową o szerokości 24 m, która charakteryzuje się stalową konstrukcją opartą na kratownicy o kwadratowym przekroju. Wykonana jest z ocynkowanych profili systemowych firmy RICHEL®.  Rare Metals oraz Wastes Service Group zaprezentują nowatorskie podejście do recyklingu baterii Li-Ion. Podane zostaną także szczegóły trwającej budowy nowoczesnego zakładu ich przetwarzania. 

Agro Sieć Maszyny pokaże nową gamę ciągników kompaktowych John Deere, m.in.: zamiatarki, pługi odśnieżne, posypywarki, ładowacze czołowe czy glebogryzarki separacyjne. Maszyny te można doposażyć w specjalne oprzyrządowanie, dzięki czemu mają one zastosowanie przez cały rok. Z kolei Garden Spot, który jest producentem modułów Pixel Garden, służących do budowy ogrodów wertykalnych, zaprezentuje wydajny system przelewowy, który zapewnia efektywne nawadnianie roślin przede wszystkim w przestrzeniach komercyjnych, obiektach użyteczności publicznej, ale też w domach prywatnych.

Z nowością na POLECO wystąpi także firma ARTechnic, która zaprezentuje najnowszą niszczarkę przemysłową Intimus z serii SmartShred. Model 16.50 to wydajna niszczarka dokumentów.

Złote Medale Grupy MTP

Jak co roku przyznane zostaną Złote Medale Grupy MTP. Wśród tegorocznych nagrodzonych znalazły się takie produkty i usługi, jak: Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego, BACKHUS A 38 - przerzucarka do pryzm kompostowych, ION ART - technologia selektywnego oczyszczania wód powierzchniowych, Kompleksowy System Fotowoltaiczny S-F EKO-SOLAR, Moduł Komunalny Globtrak, organiczny środek poprawiający właściwości gleby Ole!komp!, recomat SMART RVM, rozrywarka do bel Matthiessen, samojezdny odkurzacz elektryczny Glutton, separator balistyczny oraz SiCompact 2020 - kompaktowy moduł XL SiDrop. 

Odpowiedź na potrzeby branży

POLECO to nie tylko wystawa produktów i usług – to także szeroka sfera konferencyjna, która tradycyjnie już połączona będzie z branżowymi debatami odpowiadającymi na najbardziej nurtujące branżę ochrony środowiska tematami.

Z konferencją wraca na POLECO Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „NFOŚiGW: Stabilne finansowanie ekorozwoju Polski w niestabilnych czasach” to jej tytuł, a w programie takie panele tematyczne, jak: bądźmy gotowi na zmiany klimatu - jak sprostać deficytowi wody w Polsce; spalanie i fermentacja - rozwiązywać problemy chroniąc środowisko i kieszeń Polaków; w czystym powietrzu i ciepłym domu – strategiczny plan dla Polski - możliwości i bariery oraz transformacja polskiej energetyki i ciepłownictwa - główne wzywania.

Zeroemisyjny transport – szansa czy zagrożenie?

Nowością podczas tegorocznej edycji POLECO będzie zorganizowana w środę 19 października przez Grupę MTP konferencja "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse".  

Podczas wydarzenia omówione zostaną najnowsze rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych, zaś paneliści postarają się odpowiedzieć na wiele ważnych pytań. Jednym z najistotniejszych w chwili obecnej wydaje się to, które dotyczy sposobu wykorzystania nowoczesnych i ekologicznych źródeł energii, a więc czy powinniśmy korzystać z energii elektrycznej w transporcie publicznym, czy też może z gazu CNG/LNG bądź wodoru?

Porozmawiajmy o …

Konferencja „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…” to branżowa debata, której organizatorami są TOMRA Systems ASA, Plastics Europe Polska, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Grupa MTP. Dyskusja potrwa aż przez trzy targowe dni – od 19 do 21 października.

TOMRA i TOMRA Talks zaproszą do dyskusji dotyczącej holistycznego zarządzania zasobami, podczas której zaprezentowany zostanie model narzędzi, które mają ułatwić przejście do gospodarki obiegu zamkniętego. Uczestnicy porozmawiają o najlepszych praktykach z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które już funkcjonują w Polsce, a także spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak można osiągać najwyższe możliwe wskaźniki recyklingu i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

„Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych” to część konferencji, o którą zadba Plastics Europe Polska. Czy jesteśmy dziś w stanie zastąpić tworzywa sztuczne czymś równie trwałym, energetycznie i surowcowo efektywnym i łatwym w recyklingu, czy też warto zgodzić się, iż popularny plastik jest dla gospodarki cyrkularnej niezbędny?

Na dyskusję pod hasłem „Gospodarka surowcami wtórnymi” zaprosi Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o zwiększaniu świadomości społecznej, zrównoważonym rozwoju, prowadzeniu gospodarki opartej na recyklingu poprzez odzysk surowców z odpadów i o możliwościach rozwoju recyklingowych przedsiębiorstw.

O ochronie środowiska

Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS oraz Sekcja Ochrony Środowiska Wielkopolskiego Oddziału PZITS organizują VIII Konferencję „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych”. W programie takie tematy, jak ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów oraz przeciwdziałanie poważnym awariom z uwzględnieniem substancji zubożających warstwę ozonową, fluorowanych gazów cieplarnianych i REACH. 

Odpady a zagrożenia dla ludzi i środowiska

Kolejna konferencja podczas tegorocznego POLECO poświęcona będzie zagrożeniom dla ludzi i środowiska w gospodarowaniu odpadami oraz zapobieganiu pożarom przy wytwarzaniu, przetwarzaniu i magazynowaniu odpadów.

Poruszane będą zagadnienia dotyczące zagrożeń dla środowiska i człowieka, jakie występują podczas pożarów odpadów, problemy związane z ochroną przeciwpożarową w prawie o odpadach, a także wytyczne zagraniczne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów.

Jeszcze więcej wiedzy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway zapraszają na wydarzenie “Nie ma odpadów są tylko surowce adresowane do przedsiębiorców, startupów oraz instytucji z otoczenia biznesu oferujących innowacyjne rozwiązania i procesy związane z ochroną środowiska. 

Odzysk energii i ciepła odpadowego oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także system rozszerzonej odpowiedzialności producenta to tematy, które omówione zostaną podczas „Forum Energii i Recyklingu” organizowanego już po raz 22 przez redakcję miesięcznika „Energia i Recykling”.

Uczestnicy targów będą mogli wziąć udział także w konferencjach „Klimat i środowisko” –samorządowej inicjatywie poświęconej zagadnieniom adaptacji do zmian klimatu w wymiarze zarządzania środowiskiem, a także Natura i kultura”, na której pokazane zostaną inspiracje kulturowe dla postaw proekologicznych oraz środowiskowe inspiracje dla kultury. Ponadto firma Nahtec przygotowała prezentację „Bio-LNG. Technologia do wytwarzania bioLNG. Umowy kupna bioLNG i certyfikatów redukcji emisji CO2”, zaś Politechnika Częstochowska wystąpienie dr hab. inż. Krystyny Malińskiej pt. „Wielowarstwowa biodegradowalna folia do ściółkowania upraw”.

Inspiracje ICT - nowe technologie i źródła finansowania

Podziel się

Grupa MTP oraz Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny zapraszają na ósmą edycję kameralnego spotkania „Inspiracje ICT - nowe technologie i źródła finansowania”, które odbędzie się pierwszego dnia targów #POLECO. Podczas tego wydarzenia wielkopolskie firmy IT zaprezentują maksymalnie 10 inspirujących trendów technologicznych wraz z przykładami zastosowań w branży ochrony klimatu, środowiska, gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo przedstawiona zostanie lista możliwych źródeł finansowania projektów transformacji cyfrowej dla firm i samorządów. Następnie, w ramach wywiadów indywidualnych, uczestnicy będą mieli okazję ocenić przydatność wybranych przez siebie technologii w swojej działalności.

Idea 3W, czyli woda, wodór, węgiel

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentować będzie na swoim targowym stoisku Ideę 3W. Do tej inicjatywy dołączyło już 26 partnerów biznesowych oraz 12 podmiotów naukowych skupionych wokół Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. Idea 3W, podjęta przez BGK, to odpowiedź na największe współczesne wyzwania, z którymi mierzy się świat: zmiany klimatu, transformacja energetyczna czy dostępność do wody pitnej. Jednym z celów inicjatywy jest wzmacnianie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i efektywniejsze wykorzystywanie strategicznych zasobów przyszłości, czyli wody, wodoru i węgla. Przedsięwzięcie to integruje różne środowiska, m.in. naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli sektora publicznego.

Inicjatywa 3W docenia rolę naukowców w tworzeniu najnowszych technologii, stara się także usprawnić proces komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań z obszaru wody, wodoru i węgla. Z tego powodu powstało Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W. Porozumienie o jego powołaniu podpisali z BGK przedstawiciele 11 uczelni wyższych, w tym czołowych uczelni technicznych oraz przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz. Centrum pomaga środowisku naukowemu we wprowadzaniu na rynek wynalazków z zakresu wody, wodoru bądź węgla, znajduje im partnerów biznesowych, wspiera w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój projektów z sektora 3W, zapewnia pilotowanie i opiniowanie projektów, a także konsultacje prawne.

 

Szczegółowe informacje na temat targów POLECO wraz z pełnym programem wydarzeń towarzyszących znaleźć można TUTAJ>>

 

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO

 

19-21.10.2022, Poznań

www.poleco.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012