25 lutego 2024 r.
Alumetal zwiększył wydatki na zakład w Nowej Soli

(...)przez spółkę zależną Alumetal Poland o 8,7 mln zł netto do 99,7 mln zł, podała spółka. Jednocześnie zdecydowano o zmniejszeniu wartości inwestycji w zakład w Gorzycach - o 3 mln zł do 9,5 mln zł.

"Zwiększenie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane istotnym wzrostem rynkowych cen usług i materiałów budowlanych, części maszyn i urządzeń, poszerzeniem zakresu oraz wzrostem kursu walutowego EUR/PLN w stosunku do pierwotnych założeń projektu. Dodatkowa kwota wydatków inwestycyjnych to wydatki kwalifikujące się do udzielenia wsparcia na realizację w/w przedsięwzięcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości do 35% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Wydatki te będą ponoszone w 2022 i 2023 roku i będą finansowane ze środków własnych spółki zależnej" - czytamy w komunikacie.

Zasadnicza część tego projektu inwestycyjnego została oddana do eksploatacji zgodnie z harmonogramem w listopadzie 2022 roku, co oznacza, że przedsięwzięcie jest w fazie zakończenia i nie przewiduje się dalszych wzrostów budżetu projektu, wskazano także.

Projekt zakłada rozbudowę zdolności produkcyjnych zakładu w Nowej Soli w zakresie automatycznego przygotowywania surowców złomowych, a jego celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej Grupy Alumetal.

W odrębnym komunikacie spółka podała, że jej rada nadzorcza zaakceptowała zmniejszenie skali wzrostu zdolności produkcyjnych w zakładzie w Gorzycach w zakresie stopów wstępnych z pierwotnie planowanych 30% do 22%, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie mocy produkcyjnych całej Grupy Alumetal o 1,8% zamiast 2,5%, z jednoczesnym zmniejszeniem maksymalnej kwoty wydatków inwestycyjnych do 9,5 mln zł z 12,5 mln zł.

"Inwestycja jest już realizowana, a rozpoczęcie zwiększonej produkcji planowane jest w II kwartale 2023 roku. Stopy wstępne to wyroby charakteryzujące się wśród produktów Grupy Alumetal ponadprzeciętną wartością dodaną. Produkty te w dużej mierze kierowane są do innych segmentów klientów niż przemysł motoryzacyjny, więc zwiększenie ich produkcji i sprzedaży będzie kolejnym krokiem w dywersyfikacji struktury sprzedażowej Grupy Alumetal" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja jest realizowana w ramach obowiązującego zezwolenia strefowego w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej co oznacza, że spółce zależnej Alumetal Poland sp. z o.o. przysługuje ulga w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 50% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych. Projekt jest finansowany ze środków własnych spółki zależnej, wskazano także.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,19 mld zł w 2021 r.

 

Źródło: ISBnews

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012